Per facilitar el control de les vostres llars i els vostres negocis us oferim els serveis que seguidament us mostrem

integració

L’objectiu de la integració és el d’oferir un sol entorn de control de totes les instal·lacions, simplificar el funcionament i incrementar l’automatització per tal de realitzar un ús més racional, eficient i sostenible.

El principal objectiu de l’empresa és dotar de tecnologia les instal·lacions per tal d’oferir-ne el millor control possible a l’usuari. El control de les instal·lacions, absolutament totes les instal·lacions per part de l’usuari. Aquest control es pot realitzar de forma automatitzada o bé de forma manual. El control basat en el coneixement de l’estat real de les instal·lacions, en qualsevol moment, des de qualsevol lloc amb la informació a l’instant.

La tecnologia amb que dotem les instal·lacions permet obtenir el control absolut mitjançant dispositius mòbils, tauletes i ordinadors, de forma local i de forma remota. Podem des del nostre telèfon mòbil saber l’estat de totes les portes i finestres de casa, controlar el consum d’energia, rebre un correu electrònic o una trucada en cas d’ incendi, i en cas que hi hagi una inundació tancar l’entrada d’aigua per evitar desperfectes. Encendre la calefacció abans d’arribar a casa i un llarg etcètera de funcions.

En hotels es poden configurar les habitacions amb modes de funcionament, per exemple, quan l’habitació està ocupada per clients s’utilitzaria el mode Confort que permet als usuaris gaudir de totes les funcions de l’habitació, en canvi quan és buida i entra el personal de manteniment l’habitació s’utilitzaria en mode Servei, el que evitaria el funcionament de la televisió, sistema de calefacció, i només accionaria unes llums determinades. Quan l’habitació és buida s’utilitzaria el mode Repòs en què totes les funcions estarien inhabilitades per evitar al màxim la despesa elèctrica.