instal·lació i manteniment de xarxes informàtiques

Xarxes

Realitzem la instal·lació i configuració de xarxes informàtiques segons les seves necessitats. Instal·lacions wifi, cablejades i fibra òptica. Creació de xarxes informàtiques per edificis amb gestió de la seguretat.
Configuració de servidors i serveis d’emmagatzematge de dades. Gestió de xarxes amb diversos nivells d’accés, per exemple en escoles la gestió de xarxes independents per alumnes i professorat.
Instal·lacions de xarxa per hotels amb gestió de l’accés a la xarxa per part dels clients amb codis d’accés personalitzats i habilitats durant un període de temps determinat.

Disseny

Disseny, instal·lació i configuració de xarxes informàtica per habitatges, hotels i indústries per enginyers qualificats.

Xarxes sense fil

Creació de xarxes sense fil per donar servei a tots els punts de l’edifici amb garanties de seguretat.

GESTIÓ

Creació de xarxes segures independents per a diferents grups d’usuaris, per exemple els clients i personal d’un hotel, o professors i alumnes d’una escola.