Per a reduir el vostre consum i tenir una òptima racionalització energètica us oferim el millor servei i les tecnologies més eficients del mercat.

gestió energética

Conèixer la despesa energètica de les diferents instal·lacions de la nostra casa o edifici és el primer pas per fer-ne un ús racional, eficient i confortable.

Instal·lem comptadors d’energia als punts estratègics de la instal·lació per poder generar informació real a l’instant, creació de gràfics on mostrar les estadístiques de consum i comparar-los amb diferents períodes de temps, dies, setmanes, mesos o anys anteriors

El mateix cas es pot aplicar al consum d’aigua, de gas o de gasoil. Mitjançant comptadors podem tenir el control de la despesa de cadascun dels subministraments, a més de poder realitzar alertes en cas de que es detecti un consum excessivament elevat o bé prolongat de forma anòmala en el temps, que podria ser causa d’una fuita.

Control d'instal·lacions solars

Màxim rendiment

Realitzem el control d’instal·lacions solars per tal d’obtenir el màxim rendiment de la instal·lació per la producció d’aigua calenta sanitària o bé aigua calenta que s’utilitzarà per a la climatització de l’habitatge o piscina.

Control de funcionament

Mitjançant el control d’aquestes instal·lacions s’obtenen dades del funcionament de les mateixes que permeten generar informació i gràfiques d’evolució del sistema, amés de permetre la generació de senyals d’alarma en cas de fallada d’algun dels elements que la composen.