Intercomunicació i controls d'accés

Videoporters

Instal·lem i configurem videoporters de darrera generació, amb comunicació amb dispositius mòbils, de forma que quan algú truca a la porta de la casa i no hi ha ningú, rebem una trucada al nostre telèfon i podem establir la conversa i si ho desitgem donar accés a l’habitatge. Altres funcions són les de realitzar una captura d’imatge de la persona que truca a la porta i obtenir el registre de la data i hora en què s’ha produït.

Accessos

Control d’accessos per permetre l’entrada a l’habitatge, hotel o edifici mitjançant empremta digital o bé sistemes amb codi numèric que són funcionals durant un període de temps determinat per l’usuari. Per exemple un codi d’accés que només està actiu un dia de la setmana concret a l’hora especificada perquè tingui accés al recinte el servei de neteja o el personal de manteniment.

seguretat

Instal·lació de càmeres de seguretat amb gravació continuada o basada en esdeveniments, i emmagatzematge de la informació en discs configurats per tal de garantir la conservació de les mateixes durant un període de temps determinat per l’usuari. Configuració de sistemes de càmeres i visualització de forma remota.