Automatització

Automatitzar les instal·lacions per aconseguir-ne el màxim rendiment i evitar despeses innecessàries.

Aplicacions per el control de la il·luminació utilitzant la regulació constant en funció de detectors de presència, de forma que es garanteixi la il·luminació necessària en un lloc de treball en funció de la il·luminació exterior i de la presència o no dels treballadors.

En el control de les persianes o cortines l’automatització pot reduir considerablement la despesa en la factura energètica associada als sistemes de climatització realitzant un control en funció de la insolació de l’edifici.

Altres mesures d’estalvi lligats als sistemes de climatització com per exemple el bloqueig del sistema en cas de que hi hagi alguna porta o finestra oberta, o bé passar-lo a mode de reducció d’energia en cas de que no es detecti la presència de cap persona en un determinat període de temps

Altres exemples són la utilització de sensors d’humitat del terra per realitzar un correcte ús del sistema de reg d’un habitatge. Els beneficis de l’automatització són evidents en un període curt de temps a més de permetre un ús més racional i sostenible dels recursos energètics.

Regulació de sistemes de climatització

Integració

Integració del control de sistemes de climatització en un sol entorn per a la producció de fred i de calor, amb un únic termòstat i des d’un únic punt de control.

Regulació

Controlem tot tipus de sistemes de climatització, mitjançant calderes, aire condicionat, bomba de calor, terra radiant, fancoils, sistemes de volum variable, etc.
La integració permet el control per sectors de forma independent en funció de les necessitats i l’ocupació, permetent un ús de la instal·lació més eficient i confortable.

Us ajudarem a obtenir el màxim confort i seguretat a les vostres llars i negocis a través dels nostres sistemes audiovisuals i de seguretat

Adaptació d'habitatges per a persones discapacitades

Posem tot el potencial de la integració i automatització de les instal·lacions al servei de les persones discapacitades per tal de facilitar-los la utilització de les mateixes i convertir l’habitatge o lloc de treball en un espai en harmonia amb les seves necessitats, eliminar barreres i incrementar la seva qualitat de vida.